Panie kapralu, wie pan jak wzbudzić zainteresowanie osła?
- Nie wiem. Jak?
- Jutro panu powiem...